Ekspertyzy

Falsyfikaty » Ekspertyzy

Ekspertyza autentyczności nie zawsze jest gwarancją, że praca, której dotyczy jest autentyczna. Problem jest na tyle prosty, że ekspertyzy są z reguły tak samo stare, jak fałszywy obrazek, na którym się znajdują. Istotne dla chcącego nabyć obrazek z ekspertyzą, pomijając na chwilę autentyczność samego obrazka, jest fakt, aby ekspertyza była "świeża". Jest to podstawowy błąd podrabiaczy, którzy próbują nadać autentyczność swojemu "staremu" dziełu poprzez bezpośrednie zaaplikowanie równie starej ekspertyzy na rewersie pracy, lub przyklejenie jej do rewersu pracy, lub na tył oprawy. Znane są nowe ekspertyzy, które są doklejane w plastykowej kopercie do tyłu oprawy (rzadziej pracy). Niestety ten rodzaj ekspertyz podlega częstemu nadużyciu - wystarczy ekspertyzę odkleić lub zwyczajnie wyjąc z koperty i zaaplikować ją do zbliżonego rozmiarem i tematem "dzieła", które dopiero, co obeschło. Przykłady przedstawione poniżej, różnych ekspertyz lub pieczęci sugerujących autentyczność, są przestrogą dla wszystkich, którzy otrzymają tak lub podobnie gwarantowane prace w ofercie zakupu. Zdarzają się ekspertyzy obcojęzyczne, które nie są gwarancją czegokolwiek. Pamiętać należy również o tym, że ekspert może się pomylić, a wystawiona ekspertyza nie jest podstawą regresu o odszkodowanie lub zwrot pieniędzy.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na wyjątkowo niebezpieczną "ekspertyzę" trzynastą w kolejności. Jest to OPINIA nt dzieła Nikifora, którą jakoby wystawił kustosz Muzeum Regionalnego w Nowym Sączu, Pan Zbigniew Wolanin. Opinia jest fałszerstwem na szkodę nabywającego pracę Nikifora. Opinia jest również nadużyciem dóbr osobistych Pana Z. Wolanina, który jest autentycznym kustoszem ww. muzeum i w kwestii sztuki Nikifora uznanym autorytetem.