Rewersy

Galerie » Rewersy

Istotą tej strony jest pokazanie na wybranych przykładach tego, co możemy zobaczyć na rewersach oryginalnych prac Nikifora. Niezależnie od techniki malarskiej, zastosowanej przez artystę, na rewersie pracy odnajdziemy często dodatkowe linijki podpisu lub nieczytelne teksty oraz wypisaną cenę, czasem daty. Dodatkowo na większości późniejszych prac odnajdujemy różnego rodzaju pieczęcie autorskie. Rewers zdradza czasem fakt ubóstwa, a zarazem zmysłu praktycznego Nikifora w postaci podobrazia sklejonego z wielu małych kawałków papieru - (patrz pierwsza reprodukcja w galerii). Znane są przysłowiowe okładki i kartki ze starych zeszytów lub elementy opakowań oraz druki urzędowe.

 

Klikając na miniaturę otwierasz przegląd galerii.