Niedokończone

Galerie » Niedokończone

Nie tak liczne, ale warte obejrzenia są prace niedokończone Nikifora. Nie znam jednoznacznych przyczyn, dlaczego Mistrz nie zamierzał dokończyć obrazków. W swoim założeniu są poprawne i po ich ukończeniu z pewnością znalazłyby nabywców. W mojej ocenie są to prace, których Nikifor nie zdążył opracować malarsko do końca z jednego tylko powodu - niedokończone prace zostały, dosłownie, " wyjęte" mu spod ręki przez zbyt niecierpliwych nabywców. Właściwie wszystkie mi znane niedokończone prace pochodzą ze stosunkowo późnego okresu twórczości, kiedy Nikifor był już znanym i cenionym malarzem. W tym czasie to nabywcom bardziej się spieszyło niż artyście, który był już mocno podstarzałym i schorowanym człowiekiem. 

Prace niedokończone Nikifora mają niepowtarzalny urok wynikający z techniki a może bardziej procedury, według, której obrazki artysta tworzył. Brak szczegółów, brak akcentów "blików" tworzą pozornie dość ponurą atmosferę. Zwłaszcza okna, których wygląd przywodzi z pamięci puste oczodoły okien wypalonych jakimś wielkim pożarem. Obrazki nie mają jeszcze "światła", jeszcze nie grają akcenty kolorów rozłożonych w tylko Nikiforowi wiadomy sposób, tak, aby dzieło zyskało swój optymistyczny wydźwięk autentycznego "nikifora". Prace niedokończone są jednak bardzo ważne dla każdego, bardziej interesującego się twórczością artysty. Prace te dają unikalny wgląd w warsztat i proces powstawania autentycznego "nikifora". Należy je odbierać i oceniać jak zatrzymany kadr filmu. Swoista stop-klatka kolejnego etapu procesu tworzenia. Możemy zobaczyć detale, które zostałyby pokryte farbą w późniejszej wykończeniowej fazie malowania dzieła. Studiując niedokończone obrazki możemy nabyć dodatkową wiedzę istotną przy ocenie autentyczności prac Nikifora, gdyż prace niedokończone podpowiadają, czego szukać na oryginałach, a czego są pozbawione prace fałszywe. Prace niedokończone są równouprawnione, aby zająć miejsce w kolekcjach a ich wartość nie powinna zasadniczo odbiegać od wartości prac ukończonych. Na tę chwilę nie są mi znane fałszerstwa prac Nikifora o charakterystyce prac niedokończonych.

 

PROSZĘ KLIKNĄC NA MINIATURĘ W CELU POWIĘKSZENIA !